การซื้อหรือขายอสังหา ราคาถูกเป็นที่ต้องการของผู้ที่กำลังคิดจะซื้อหาที่ดินมาเพื่อทำกิน หรือเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต ไปจนถึงการซื้อเพื่อสร้างอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ ให้เช่า และสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้แก่เจ้าของที่ดินในอนาคต ซึ่งการค้นหาที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นไม่ใช่เรื่องยาก อาจจะเข้าค้นหาตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายและให้เช่าเหล่าอสังหาริมทรัพย์มากมาย และมีให้เลือกอย่างหลากหลายพื้นที่ สามารถที่จะค้นหาจุดหมายที่ต้องการและใกล้เคียงได้อย่างตรงใจมากที่สุด โดยเฉพาะในอสังหาที่ดินที่มีให้เลือกซื้อภายในเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน และเมื่อได้รูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ต้องการแล้ว สิ่งที่ตามก็คือขั้นตอนของการโอนอย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีการโอนตามขั้นตอนของการซื้อขายอหังสาริมทรัพย์อย่างถูกต้องตากฎหมาย มีดังนี้

  1. เมื่อเตรียมเอกสารสำคัญมาแล้วอย่างครบถ้วน ทั้งเอกสารของผู้ซื้อและเจ้าของที่ดินแล้ว ก็ให้เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเพื่อยื่นเรื่อง พร้อมการตรวจสอบเอกสารต่อไป
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานจะมีการเรียกทั้งผู้โอนแบะผู้รับโอนไปให้ปากคำ พร้อมการเซ็นเอกสารให้ครบถ้วน
  3. เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าโอน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะยื่นใบคำนวณค่าโอนให้แก่ผู้โอนเพื่อที่จะได้นำเอาไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน
  4. ผู้โอนทำการชำระค่าโอนให้เรียบร้อยที่ฝ่ายการเงิน จากนั้นทางฝ่ายการเงินก็จะมีการคืนใบเสร็จให้แก่ผู้โอนที่ถือว่าเป็นค่าพยาน
  5. รอเจ้าหน้าที่ให้พิมพ์สลักหลังโฉนด จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกให้ทั้ง 2 ฝ่ายมาตรวจสอบโฉนดให้เรียบร้อยอีกครั้ง แล้วทำการส่งโฉนดและสัญญาซื้อขายหรือ ทด.13 กลับไปไปแก้ผู้ที่รับโอน เท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น

การซื้ออสังหาที่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้น เมื่อตกลงซื้อขายและตรวจสอบจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ควรที่จะไปทำการโอนให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อให้สามารถจัดการโฉนดที่เป็นอสังหา ขายให้แก่ผู้ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เมื่อทำการโอนที่ดินและจ่ายเงินจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการโอน ต่อจากนี้ก็ให้นำเอาเอกสาร ทด.13 ตัวจริงพร้อมตัวโฉนดถ่ายสำเนา แล้วสำเนาของเอกสารทั้งสองแบบนี้เข้าไปที่ประปาและไฟฟ้า เพื่อที่จะทำการโอนมิเตอร์น้ำประปา มิเตอร์ไฟฟ้า หรือย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านภายในที่ดินที่ซื้อเอาไว้ได้อย่างสะดวกสบาย ใบโฉนดตัวจริงและใบ ทด.14 จังเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องมีการเก็บเอาไว้คู่กันอยู่เสมอ และควรที่จะถ่ายสำเนาเอาไว้ให้เลย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเอาออกจากซองเอกสารบ่อยครั้ง ขนอาจจะทำให้หายได้นั่นเอง

Facebook Comments